MENY


Bra fart i jätteprojekt för klimat och miljö

Vårt stora energieffektiviseringsprojekt går som smort. Arbetena på Arthur Engbergskolan är i slutfasen och i dagarna slutmonteras en stor solcellsanläggning på Bergsjös omsorgsboenden. Läs mer om framstegen på byggbloggen.

Ett av de största projekt, sett till investeringen, som gjorts i kommunkoncernen pågår just nu.

Energieffektiviseringsprojektet EPC innebär en satsning på 157 miljoner kronor för förbättrad arbetsmiljö för medarbetare, elever, boende och andra som vistas i lokalerna. Åtgärderna utförs av vår upphandlade entreprenör Caverion och ska vara genomförda 2023. Förutom bättre inomhusmiljö innebär åtgärderna också lägre energi- och driftskostnader. Det är de sänkta driftskostnaderna som finansierar hela projektet.

På väg mot klimatmålen

Effektiviseringarna omfattar bland annat belysning, ventilation, styrning och reglering samt i viss mån tilläggsisolering av fastigheter. Även installation av solpaneler ingår i EPC-arbetet.

EPC-projektet är ett stort steg på vägen mot att nå våra framtida energi- och klimatmål, och för att bättre kunna efterleva de krav som myndigheter kommer att ställa framöver.

Stor solcellsanläggning

I projektet ingår också Nordanstigs Bostäder AB:s fastighetsbestånd, där bolagets del av investeringen är 69 miljoner kronor.

I dagsläget pågår arbeten i Arthur Engbergskolan i Hassela Bållebergets förskola. Installationen av en stor solcellsanläggning på Sörgården och Bållebo i Bergsjö är i princip klar.

Vill du läsa mer om arbetet kan du göra det på vår webbplats. Där finns också en länk till Caverions EPC-blogg.

EPC-projektet på nordanstig.se/energiprojektet

På Caverions blogg kan du läsa det senaste i vårt arbete för en bättre miljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bållebos röda tegelbyggnad i två plan har fått hela taket täckt av solceller.

Bållebo i Bergsjö har fått solceller inom ramen för EPC-projektet.

För mer information

Thomaz Nordh, fastighetsstrateg
0652-236 07, thomaz.nordh@nordanstig.se