MENY


Agenda 2030: Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Världens ledare har kommit överens om 17 Globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Så här ska vi och världen arbeta för de Globala målen och för Ekosystem och biologisk mångfald.

Visste du att populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 44 år? Hållbara ekosystem och biologisk mångfald skapar grunden för vårt liv på jorden. Det är avgörande för vår överlevnad att mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial kan tillfredsställas utan att skada ekosystemen och den biologiska mångfalden.

Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg är livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Vi är alla en del av jordens ekosystem och alla spelar en viktig roll för att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djurarter på land.

Kommunerna har möjlighet att besluta om skydd av natur genom sitt ansvar för samhällsplaneringen. I dag omfattas 1,1 procent av Nordanstigs yta av skyddsbestämmelser och det nationella målet är 20 procent. Genom att kommunen är markägare kan åtgärder för att stärka ekosystemtjänsterna genomföras och arbetet mot minskningen av biologisk mångfald öka.

Läs mer om Ekosystem och biologisk mångfald Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här är Agenda 2030

Bild på en grön kub som ligger ovanpå stora, gröna blad. På kuben finns texten "Ekosystem och biologisk mångfald"