MENY


Lönnbergs nya skollokaler utan bygglov

Ambitionen var att snabbt ordna ändamålsenliga klassrum till eleverna vid Lönnbergsskolan. Men i hastigheten hann inte ett färdigt bygglov komma på plats.

Att lösa lokalfrågan för barn och personal vid Lönnbergsskolan i Bergsjö har i vår och sommar haft högsta prioritet. Tidsramen för att innan skolstart hinna åtgärda problemet med trångboddheten har varit mycket snäv.

"Djupt beklagligt misstag"

Men när det ska gå fort blir det ibland fel. Det har nu visat sig att de nya skolmodulerna inte hade ett färdigt bygglov innan de lyftes på plats.

– Det här är ett djupt beklagligt misstag. Det finns inga förmildrande omständigheter och samma skyldigheter gäller för kommunen som för alla andra, säger Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef för Tillväxt och service.

Orsaken till fadäsen är en missuppfattning kring förutsättningarna för området, men också om längden på handläggningstiden för bygglovet.

Ingen skillnad inför lagen

– Vi hade även ett vitesföreläggande hängande över oss från Arbetsmiljöverket på grund av utrymmesbrist. Att vi har många barn i skolåldern och att många väljer skolorna i Nordanstig är såklart positivt, men nu blev det fel trots att vi löste ett stort problem, säger Hans-Åke Oxelhöjd.

Byggnadsnämnden kommer nu att hantera ärendet om olovligt byggande enligt de rutiner och föreskrifter som gäller. Plan- och bygglagen gör ingen skillnad på om den felande parten är en offentlig eller privat aktör.

Lönnbergsskolans nya moduler med gatan i förgrunden en sensommardag.

För mer information

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef Tillväxt och service
070-628 61 38, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se