MENY


Agenda 2030: Mål 14 – Hav och marina resurser

Världens ledare har kommit överens om 17 Globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Så här ska vi och världen arbeta för de Globala målen och för Hav och marina resurser.

Visste du att åtta miljoner ton plast hamnar i haven varje år? Fortsätter det i denna takt kommer haven att bestå av mer plast än fisk år 2050. Vi måste skydda våra hav och säkerställa hållbar användning av havsbaserade resurser och ekosystem. Vi har alltid behövt haven – nu behöver haven oss. Världens hav driver globala system som faktiskt gör jorden beboelig för mänskligheten.

Haven täcker cirka 70 procent av vår planet och över tre miljarder människor är beroende av den marina biologiska mångfalden för sin försörjning. Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet och för att begränsa effekterna av klimatförändringarna. Överfiske, försurning, gifter och föroreningar är några av de problem som drabbar våra hav idag.

Nordanstig har i samarbete med kustkommunerna och länsstyrelsen tagit fram havsplaner som har till syfte att havet ska användas hållbart och effektivt, nu och i framtiden. Kommunen har ansvaret för planering av kustvatten och territorialvatten, vilket omfattar tolv nautiska mil ut från kusten.

Kommunen ansvarar även för vattenkvaliteten och det finns kartläggningar över hur den biologiska statusen i sjöar och vattendrag har utvecklats. Dessutom arbetar kommunen genom MittSverige vatten och avfall AB även med avloppsreningen för att ständigt förbättra vattenkvaliteten.

Läs mer om Hav och marina resurser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här är Agenda 2030