MENY


Brandrisken ökar med det varmare vädret

Till helgen väntas varmare väder, vilket medför ökad risk för bränder i skog och mark. Stor försiktighet ska iakttas vid eldning utomhus i vårt län.

Räddningstjänsterna i länet och Länsstyrelsen Gävleborg uppmanar nu allmänheten att vidta försiktighet vid eldning utomhus. I nuläget råder inga eldningsförbud men all eldning sker på eget ansvar. Uppmaningen gäller för hela länet.

Det varma vädret medför att skogen snabbt torkar när solen ligger på. Det kan räcka med en gnista för att elden ska ta sig. Om du tänker elda bör du vara mycket försiktig och förbereda dig väl. Kom ihåg att det är du som eldar som är ansvarig för säkerheten vid eldning.

Så här eldar du säkert:

  • Bevaka elden tills den har brunnit ut eller släckts helt.
  • Eldning sker på eget ansvar.
  • Det ska finnas släckmaterial nära till hands, till exempel vattenkannor, hinkar eller slang, på eldningsplatsen.
  • Elden får inte ha större omfattning än att den kan släckas med släckutrustningen som finns på platsen.
  • Se till att inget brinner eller riskerar att sprida sig efter att ni lämnat platsen.

Mer om eldning och brandrisker hittar du här