MENY


Agenda 2030: Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Världens ledare har kommit överens om 17 Globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Så här ska vi och världen arbeta för de Globala målen och för att bekämpa klimatförändringarna.

Klimatförändringarna är ett verkligt och ett stort hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och vi riskerar att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader. Det skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Effekterna av klimatförändringarna är redan synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte agerar nu. Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatavtal kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen.

Kommunen spelar en stor roll både som organisation och som bostadsort för att minska klimatförändringarna. I Nordanstig arbetar vi mot en minskad klimatpåverkan genom att minimera avfall, energieffektivisera, servera klimatsmarta måltider samt minska transporter och mycket mer.

Läs mer om Bekämpa klimatförändringarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här är Agenda 2030

Bild på en kub med det trettonde klimatmålet bakom en elbil på en gräsmatta.