MENY


Lönnberg välkomnar med efterlängtade lokaler

Arbetet pågår för fullt vid Lönnbergsskolan i Bergsjö. De tidigare så trånga lokalerna har i sommar byggts ut. Nu slutför hantverkare arbetet inomhus, och utomhus jämnar en grävmaskin ut en ny rymlig skolgård.

När skolan slår upp dörrarna om en dryg vecka har Lönnberg två nya stora klassrum, fem nya grupprum och ljudsäkrade lokaler anpassade för elevhälsans viktiga uppdrag.

– Det är så roligt! Vi får jättefina, ljusa och fullt utrustade lokaler med smartboards, torkskåp och nya möbler, säger Teresia Elfström, som sedan 1 mars är Lönnbergsskolans rektor.

Två år i samma klassrum

Skolan som huserar förskoleklass och lågstadiet har länge varit trång. Undervisning har ibland fått ske i grupprum och helklassundervisning har varit minst sagt svår att genomföra.

– Vi har inför nästan varje år fått flytta runt klasser i lokalerna. Sådant tar tid från det pedagogiska arbetet. I det här rummet kommer tvåorna att få vara kvar i två år nu innan de flyttar upp till mellanstadiet, säger Teresia nöjt när vi kikar runt i de nya lokalerna.

Vägen utanför kommer så småningom att grävas bort och Råsjövallen får en helt ny tillfartsväg. Förutom att säkerheten för barnen ökar blir hela skolområdet som en sammanhållen skolby, säger Teresia Elfström. Förändringarna förbättrar också arbetsmiljön för Lönnbergsskolans personal.

Arbetsmiljöverket ställde krav

Förutsättningarna för att bedriva undervisning på skolan har de senaste åren lämnat en del övrigt att önska. Arbetsmiljöverket har också, med hot om vite, krävt mer yta och lokaler anpassade för verksamheten. De nya utrymmena är förstås tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Även om Arbetsmiljöverkets synpunkter har gällt lokalerna innebär utbyggnaden också en avsevärt större skolgård.

– Tidigare har vi tvingats till olika rasttider för olika årskurser. Nu slipper vi det.

"Moduler en temporär lösning"

När rektor Teresia snart hälsar elever och personal välkomna tillbaka efter sommaren är det intagningsstopp som infördes vid Lönnbergsskolan borta. Lönnbergsskolans pedagogik och integrationen med träningsskolan gör att skolan tar emot elever från alla kommundelar. Det har bidragit till ett ökat elevantal. Elever med särskilda behov har ofta också assistent, vilket bidragit till trångboddheten.

De nya lokalerna utgörs av köpta moduler.

– Även om moduler i många lägen är betydligt bättre än gamla fasta lokaler ska de ses för vad de är, nämligen en temporär lösning, säger kommunstyrelsens ordförande, Ola Wigg.

På sikt en helt ny skola

Problemen på Lönnbergsskolan och Bergsjö skola är egentligen två, enligt Ola Wigg. Dels Lönnbergs behov av att snabbt få ändamålsenliga lokaler, men också att på längre sikt bygga en helt ny skola i Bergsjö i enlighet med det inriktningsbeslut som kommunfullmäktige fattat. Det blir nu upp till verksamheten att utreda hur och var bygget ska genomföras. Men bägge uppdragen ska lösas, betonar Ola Wigg.

Under tiden gläds Teresia Elfström och hennes medarbetare över det ökade svängrummet som gör att allt fokus kan läggas på undervisningen.

– Jag är jättenöjd och det tror jag att våra barn också kommer att bli, säger hon.

Rektor Teresia Elfström står utanför den nya skolbyggnaden vid Lönnbergsskolan i Bergsjö.

Modulerna är en temporär lösning men som mycket väl uppfyller de behov som skolan har. – Vi får jättefina, ljusa och fullt utrustade lokaler med smartboards, torkskåp och nya möbler, säger rektor Teresia Elfström.

En grävmaskin jämnar till gruset på en nyanlagd skolgård.

Två rejäla klassrum, men också en ny stor skolgård har Lönnbergsskolans elever att se fram emot.

Vägen mellan Lönnbergsskolan och Bergsjö skola försvinner och ger ett säkrare och sammanhållet skolområde.

För mer information

Teresia Elfström, rektor
0652-361 24, teresia.elfstrom@nordanstig.se

Ola Wigg, kommunstyrelsen ordförande
073-041 67 81, ola.wigg@nordanstig.se

Anette Nybom, utbildningsutskottets ordförande

070-681 40 70, anette.nybom@nordanstig.se