MENY


Agenda 2030: Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Världens ledare har kommit överens om 17 Globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Så här ska vi och världen arbeta för de Globala målen och för Hållbar konsumtion och produktion.

Visste du att en tredjedel av den mat som produceras slängs? Vår planet har erbjudit oss ett överflöd av naturresurser, men vi har inte alltid nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu mycket mer än vad vår planet klarar av.

För att uppnå hållbar utveckling behöver vi minska vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Hållbar konsumtion innebär inte bara fördelar för miljön utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Nordanstigs kommun är en stor konsument och upphandlar varor och tjänster för stora belopp. Kommunen är även ansvarig för avfallshanteringen och vi kan bli bättre på att återvinna och återbruka avfallet. Det är avgörande för nationella miljökvalitetsmål och uppfyllandet av Agenda 2030. I Nordanstig erbjuder vi även energi- och klimatrådgivning för att minska invånarnas ekologiska fotavtryck.

Läs mer om Hållbar konsumtion och produktionMinskad ojämlikhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här är Agenda 2030