MENY


Agenda 2030: Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

Världens ledare har kommit överens om 17 Globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Så här ska vi och världen arbeta för de Globala målen och för Hållbara städer och samhällen.

Majoriteten av världens befolkning bor i urbana områden. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. I framtiden kommer det att behövas en innovativ stadsplanering för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Samhälls- och bostadsplanering, vatten, avlopp och stora delar av transportinfrastrukturen ansvarar kommunen för. Exempelvis uppdaterar Nordanstig just nu sin översiktsplan som är ett viktigt verktyg för att skapa hållbar utveckling.

Läs mer om Hållbara städer och samhällen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här är Agenda 2030