MENY


Agenda 2030: Mål 10 – Minskad ojämlikhet

Världens ledare har kommit överens om 17 Globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Så här ska vi och världen arbeta för de Globala målen och för Minskad ojämlikhet.

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och de Globala målens ledord är Leave No One Behind. Mål 10 verkar för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Ett jämlikt samhälle bygger på att alla har lika rättigheter. Även om fattigdomen har minskat så har klyftorna ökat inom och mellan länder. Jämlikhet minskar risken för konflikter och ger alla människor möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Genom ansvaret för socialt stöd, omsorg och skola bidrar Nordanstigs kommun till minskad ojämlikhet. Det kommunala utjämningssystemet är tänkt att ge likvärdiga möjligheter till välfärd oberoende av var i landet vi bor. Nordanstig som glesbygdskommun, finner utmaningar framför allt i att erbjuda en likvärdig offentlig service.

Läs mer om Minskad ojämlikhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här är Agenda 2030

Bild på en gungbräda. På gungbrädan står en rosa kub med texten "10 minskad ojämlikhet".