MENY


Du som är 65 år eller äldre – vi behöver din hjälp

Din bild av hur bra Nordanstig är att bo, leva och åldras i är viktig för oss. Vi vill påminna om den enkät vi just nu genomför tillsammans med Region Gävleborg.

Vi vill vara en så äldrevänlig kommun som möjligt. En äldrevänlig kommun är trygg, erbjuder bra service och gör våra äldre delaktiga. En äldrevänlig kommun har mötesplatser för sina äldre för ett hälsosamt, oberoende och aktivt liv. Hur väl lever vi upp till detta?

Genom att besvara den hjälper du oss att göra Nordanstig till en bättre plats för dig som är lite äldre, för dina anhöriga och för dig som ännu har några år kvar till pensionen. Enkäten kan besvaras till och med 15 augusti. Du besvarar enkäten helt anonymt, svaren kan inte spåras tillbaka till dig. Genom att påbörja enkäten ger du ditt samtycke till att dina svar hanteras inom ramen för undersökningen.

I bakgrunden en äldre person med en smartphone i handen, i förgrunden texten "Besvara äldreenkäten senast 15 augusti"

För mer information eller frågor om enkäten

Oskar Andersson, FoU Välfärd – Region Gävleborg
026-15 76 04, oskar.andersson@regiongavleborg.se