MENY


Tyck till om kretsloppsplanen senast 31 augusti 2020

Ett förslag till kretsloppsplan för kommunen har tagits fram och nu vill vi veta vad du tycker om planen.

Samråd och utställning av förslaget

Under perioden 10 juli till och med den 31 augusti är förslaget till kretsloppsplan på formell utställning enligt miljöbalken. Du kan se förslaget här på vår webbplats, i kommunens bibliotek eller i kommunhusets reception under ordinarie öppettider.

Syfte och bakgrund

Nu tar vi fram en ny kretsloppsplan, den tidigare avfallsplanen upphör i år. Planen är en del av renhållningsordningen som varje kommun ska upprätta enligt 15 kapitlet i miljöbalken.

Planen berör kommunala verksamheter, företag, föreningar och kommuninvånare i Nordanstig. Den tar ett hållbart helhetsgrepp på avfall, nedskräpning, källsortering, materialåtervinning och cirkulär ekonomi.

Samarbete

Arbetet med att ta fram kretsloppsplanen har vi gjort tillsammans med alla kommuner i Gävleborg samt Älvkarleby kommun. Trots att mycket av innehållet i kretsloppsplanen är generellt har det funnits stort utrymme för lokal anpassning efter varje kommuns förutsättningar.

Vill du lämna synpunkter? gör det skriftligt senast 31 augusti 2020

Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

eller kommun@nordanstig.se

För mer information

Jimmy Nilsson, enhetschef avfall och återvinning, Homons ÅVC
0652-362 26, jimmy.nilsson@nordanstig.se