MENY


Registerkartan i Nordanstig förbättras

Sedan våren 2018 pågår projektet Samarbete för gränsutmärkning i Nordanstig. Projektet syftar till att höja kvaliteten på fastighetsgränserna i den digitala registerkartan så att de ska stämma bättre överens med verkligheten. Skogsstyrelsen och Lantmäteriet kommer, med start nästa vecka, vara ute och arbeta med markeringarna.

Från och med måndagen den 13 juli så kommer ett område som sträcker sig från strax söder om Jättendal, ut mot kusten och norrut mot länsgränsen märkas och registreras. Syftet med projektet är att höja kvaliteten på den digitala registerkartan så den visar mer korrekta fastighetsgränser. En mer korrekt karta underlättar vid förvaltning av en fastighet.

Så går det till

Ett arbetslag från Skogsstyrelsens arbetsmarknadsprojekt kommer att inventera befintliga gränspunkter, därefter mäter Lantmäteriets personal in gränsmarkeringarna med hjälp av GPS-instrument. Du kan stöta på medarbetare i gula västar i färd med att snitsla ut eller mäta. Vänligen rör inte markeringarna men ta gärna kontakt om ni ser fel. Snitslingen kontrolleras av Skogsstyrelsen och fastställs av erfaren lantmätare.

Därför behövs projektet

Den digitala registerkartan baseras på äldre skifteskartor som manuellt passats in i en databas. Äldre gränser som redovisas i kartan kan därför skilja sig mycket från var de ligger i verkligheten. Registerkartan är inte juridiskt gällande men används av allt fler inom många olika områden, till exempel vid skogsavverkning – därför behövs en mer pålitlig digital registerkarta. De mätningar som görs kommer inte att resultera i några förändringar av några fastigheter. Det är endast den digitala registerkartan som får en bättre kvalitet.

Genom Landsbygdsprogrammet har Nordanstigs kommun fått möjlighet att förbättra överensstämmelsen mellan karta och terräng för fastighetsgränser i skogen. Det sker i samarbete med Lantmäteriet, Skogsstyrelsen och LRF, samt KUA, Norinska och Strangells stiftelser.

Gränsmarkeringsrör i skog.

För mer information

Ingeli Gagner, Näringslivsutvecklare
070-392 12 60, ingeli.gagner@nordanstig.se