MENY


Förändringar inom hemtjänsten i höst

Hemtjänstföretaget CORAB Assistans AB har sagt upp avtalet med Nordanstigs kommun. Kommunen har sedan tidigare avtal med Drakstadens Omsorg AB som nu går in som aktör. Berörda hemtjänstkunder har fått information om hur de ska gå tillväga för att göra ett nytt val.

I Nordanstigs kommun bedrivs hemtjänsten till viss del kommunalt och till största delen privat. Under 2019 tecknade kommunen nya avtal med tre privata aktörer, CORAB Assistans AB, Mitt Liv Omsorgsspecialisten AB och Drakstadens Omsorg AB.

Den 12 juni inkom till kommunen en skriftlig uppsägning av kontraktet från CORAB AB. De övriga avtalade aktörerna fick frågan om de var intresserade av att ta över CORABs kunder. Drakstaden AB sade sig då villiga att ta över alla timmar.

Kommunen samarbetar med avtalade aktörer

Den 1 juli fick kommunen ett skriftligt återtagande av uppsägningen från CORAB AB. Företaget ville fortsätta bedriva hemtjänst under samma förutsättningar som tidigare. Kommunen kan inte häva ett uppsagt avtal utan jobbar nu vidare med de aktörer som har gällande avtal. CORAB AB har nu skickat in en ny ansökan om att bli vårdutförare i kommunen. Den ansökan kommer att handläggas under hösten i enlighet med kommunens rutiner.

Informationsbrev till brukare

De 166 brukare som i dag har CORAB AB som hemtjänstleverantör har informerats via brev om hur de går tillväga för att göra ett nytt val av utförare. Valet ska vara inskickat senast 31 augusti, men brukare kan välja att få ny utförare redan från 15 augusti. Övergången till nya utförare kommer ske fram till 12 september då allt ska vara klart.

Gammal kvinnas händer håller i käpp.

För mer information

Karin Henningsson, Tf Vård- och omsorgschef
0652-361 64, karin.henningsson@nordanstig.se