MENY


Algblomning i Mellanfjärden

Algblomning har bekräftats i Mellanfjärden, så var observant när du ska bada. Algerna ligger ofta som färgade stråk på vattenytan. Det är extra viktigt att undvika bad för barn och hundar.

Analyserade prover

Den 15 juni fick Informationscentralen för Bottniska viken in en rapport om misstänkt algblomning i Mellanfjärdens norra utlopp. Prov har analyserats vid Umeå marina forskningscentrum och blomningen visar sig bestå av kiselalger samt av cyanobakterien Nodularia spumigena (katthårsalg) som producerar toxinet nodularin.

Undvik att bada

Ser vattnet grumligt och missfärgat ut kan det röra sig om en algblomning. Ofta ligger algerna som gulgröna/blågröna stråk eller heltäckande ansamlingar på ytan. Du bör då inte bada eller dricka av vattnet. Algerna kan ge hudutslag och klåda. Råkar du svälja vattnet kan allvarligare förgiftningssymptom uppstå. Det är extra viktigt att inte låta barn eller hundar vistas nära vattnet. Barn kan lätt få i sig vatten när de badar och hundar slickar gärna pälsen efter bad och får då i sig algerna.

Drivande växtdelar

Om stranden eller viken fylls med något tjockt och geggigt rör det sig troligtvis om lösryckta växtdelar, så kallad sjödynga. Man kan se skillnaden på dessa och en algblomning genom att växtdelarna bildar en massa som skulle gå att samla upp i handen. Dessa växter sitter vanligtvis på stenar och på sjöbotten och kan lossna om det till exempel blåser mycket. De är inte farliga och kommer naturligt brytas ner av naturen.

Algblomning i Östersjön.

Algblomning i Östersjön. Foto: Ronja Addams-Moring/Creative Commons