MENY


Ett tack till medarbetarna – stöd till näringslivet

Med 800 presentkort riktar kommunledningen sin tacksamhet mot en hårt arbetande personal. Gåvan kan också ge en injektion till ett delvis prövat näringsliv.

Coronaviruset har vänt upp och ner på en hel värld. I våra kommunala verksamheter har alla – på ett eller annat sätt – påverkats av pandemin. På vissa håll görs insatser som ligger långt utanför verksamheternas vardag.

"Stöttning av lokala företag"

Som en gest och uppskattning för det fina arbetet har kommunledningen beslutat att alla månadsavlönade och de timavlönade medarbetare som i större omfattning arbetat under våren, får en sommargåva. Gåvan består av ett presentkort på 350 kronor som kan användas som betalning i butiker, restauranger och andra näringsställen i Nordanstig.

– Jag är så glad att vi nu kan erbjuda den här gåvan till våra duktiga anställda. Det är dessutom en stöttning av våra lokala företag som i flera fall kämpar för sin överlevnad, säger kommunstyrelsens ordförande, Ola Wigg.

"Lösningsinriktade och flexibla"

Som ny kommunchef kastades Erik Hedlund direkt in i ledningen för kommunens krisarbete. Den oväntade starten gav snabbt insikter om att det finns en mycket stor vilja bland kommunens medarbetare att lösa sina arbetsuppgifter och att göra jobbet bra:

– 2020 blir ett år vi sent kommer att glömma. Vi har ställts inför frågeställningar, utmaningar och problem som vi inte mött tidigare. Jag vill tacka för hur lösningsinriktade och flexibla alla har varit under denna vår och för att vi hittills har klarat detta så väl, säger kommunchef Erik Hedlund.

"Ett framtida Nordanstigskort?"

Kommunens näringslivsenhet har kontinuerlig kontakt med många av Nordanstigs företag. Syftet är att hela tiden ha en uppdaterad bild av företagens situation. Flera av företagen mår bra, men några har det besvärligare. Aktörer i besöksnäringen har det svårt över hela landet. Förhoppningen är att presentkorten i någon mån ska öka tillflödet till exempelvis våra butiker, restauranger och andra besöksmål.

– Som ansvaring för näringslivsfrågor ser jag det här som en bra insats för företagen i det läge som vi befinner oss. Kanske kan det här vara ett embryo till ett framtida Nordanstigskort också, säger Hans-Åke Oxelhöjd, samhällsutvecklingschef.

Presentkorten kan inte lösas in mot kontanter eller användas som betalningsmedel för tobak, alkohol eller spel.

Ett presenkort värt 350 kronor liger på en bädd av jordgubbsblad.

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
073-041 67 81, ola.wigg@nordanstig.se

Erik Hedlund, kommunchef

0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se