MENY


Sänkt hastighet föreslås i väntan på E4-ombyggnad

Trafikverket föreslår att hastigheten sänks från 90 till 80 km i timmen på den del av E4 genom Nordanstig som ska byggas om och bli mötesfri. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Fram till i mitten av september har kommunen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Den del av vägen det handlar om är 2,3 km söder om väg 761 Vattrång till 650 meter norr om väg 766, 792 Åckne. Sänkt hastighet är en effektiv och tillfällig åtgärd för att minska olycksrisken tills mitträcken kan byggas. Just nu pågår arbete med vägplan för ny E4 mellan Kongberget och Gnarp.

Trafikverkets generaldirektör tar beslut i november om ändrad hastighet. Ambitionen är att införa den nya hastighetsbegränsningen i början av december.

– Vi har haft ett samtal med Trafikverket i den här frågan och vi har inget emot att en hastighetssänkning av den här farliga vägsträckan genomförs, säger Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef för Samhällsutveckling och kommunikation. Det händer allt för många olyckor med olycklig utgång på sträckan idag och det är faktiskt inte så många år tills vi har en ny E4 genom Nordanstig. Om detta räddar någons liv eller minskar kroppsskada så är det en bra insats. Och ser man på hur stora delar som verkligen har hastighetsgränsen 90 km i timmen så är det inte så mycket faktiskt.

Sänkt hastighet effektiv säkerhetsåtgärd

Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Vid en kollision i 80 i stället för 90 km i timmen minskar risken att omkomma med 40 procent

Förutom att sänkta hastigheter räddar liv så innebär en hastighetssänkning även en minskning av buller, partikelutsläpp, koldioxidutsläpp och kostnader i form av bränsle och slitage på bilen.

Förutom Nordanstigs kommun ges Region Gävleborg, polisen och flera andra aktörer möjlighet att lämna synpunkter på förslaget att sänka hastigheten.