MENY


Med värmen kommer ökad brandrisk

Länets räddningstjänster uppmanar till försiktighet. Värmen och att det väntas bli torrare i markerna ökar risken för bränder.

Det fina vädret håller i sig och de närmsta dagarna väntar högsommarvärme. Värmen i kombination med att det är torrt i markerna gör att risken för brand i skog och mark nu ökar.

Länets räddningstjänster och länsstyrelsen överväger därför eldningsförbud i hela länet. Beslut fattas till veckan, men redan nu uppmanar Norrhälsinge räddningstjänst till att hantera eld utomhus med stor försiktighet.

Så här eldar du säkert

  • Bevaka elden tills den har brunnit ut eller släckts helt.
  • Eldning sker på eget ansvar.
  • Det ska finnas släckmaterial nära till hands, till exempel vattenkannor, hinkar eller slang på eldningsplatsen.
  • Elden får inte ha större omfattning än att den kan släckas med släckutrustningen som finns på platsen.
  • Se till att inget brinner eller riskerar att sprida sig efter att ni lämnat platsen.

Mer om kris och säkerhet

Ved brinner i en utegrill med grönska i bakgrunden.