MENY


Vägbelysningen i Vattrång monteras ner

Stolparna är angripna av röta och det finns en överhängande risk för olycka.

Vi har i samråd med kommunens entreprenör för drift och underhåll av vägbelysning beslutat att samtlig belysning i området ska nedmonteras för att undvika risk för tredje man.

Nedmonteringsarbetet kommer påbörjas under vecka 25.

Arbetet kommer inte att påverka trafiken nämnvärt.

I dagsläget finns inget beslut om huruvida anläggningarna kommer att ersättas eller ej.

Vägskylt med texten Vattrång.

För mer information

Erland Jakobsen
erland.jakobsen@nordanstig.se