MENY


Tre förskolor ersätts med nybygge i Gnarp

Gnarps förskolebarn får nya fräscha lokaler när tre förskolor blir en. Kommunstyrelsen klubbade på tisdagen investeringen som landar på cirka 42 miljoner kronor.

Nu är det klart att en ny förskola byggs i Gnarp. Kommunstyrelsen beslutade på tisdagen att den nya ersätter dagens tre förskolor vars lokaler är i dåligt skick. Den nya förskolan byggs intill Gnarps skola och innebär en satsning på 42 miljoner kronor. Den nya förskolan får sex avdelningar. I kommunstyrelsens beslut ingår också att ta upp ett lån för hela investeringen. 

Pedagogisk skolgård

Sex olika modeller av byggnader övervägs. Många faktorer spelar in, men den utformning som bäst passar verksamheten kommer att bli avgörande för vilken modell som slutligen upphandlas och byggs.

En arbetsgrupp inom förskolan ser nu över de färdiga ritningar som finns för att avgöra vilken byggnadsmodell som bäst passar verksamheten. Förhoppningen är att en leverantör kan kontrakteras under sommaren och att markarbetena kan starta redan i höst.

– Det här blir ett viktigt steg i ambitionen att modernisera våra skollokaler. Vi har redan påbörjat det arbetet vid Arthur Engbergskolan i Hassela, säger kommunstyrelsens ordförande, Ola Wigg. Alla våra barn förtjänar bra och ändamålsenliga lokaler.

Förskolan får ny pedagogisk skolgård och i investeringen ingår också solcellsanläggning och lös inredning.

Närmast ska nybygget och investeringen godkännas av kommunfullmäktige 29 juni.

Inflyttning hösten 2021

– Nya och ändamålsenliga lokaler höjer kvaliteten på verksamheten, gör det attraktivt att söka jobb där och lockar förhoppningsvis nya medborgare till kommunen, säger utbildningsutskottets ordförande, Anette Nybom.

Målsättningen är att den nya förskolan ska vara klar för inflyttning höstterminen 2021. Därefter kommer en befintlig byggnad att rivas och utemiljön iordningställas.

Läs mer om några av våra projekt

Bild av entrén till avdelningen Törnrosen vid Gnarps förskola.

Törnrosen och de andra avdelningarna vid Gnarps förskolor får nya fräscha lokaler.

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
073-041 67 81, ola.wigg@nordanstig.se

Anette Nybom, utbildningsutskottets ordförande

070-681 40 70, anette.nybom@nordanstig.se

Thomaz Nordh, fastighetsstrateg

0652-362 07, thomaz.nordh@nordanstig.se