MENY


Järnvägssträckan Hudiksvall–Sundsvall högst prioriterad för utbyggnad

Trafikverket har tagit fram ett förslag till strategi och utbyggnadsordning för ny järnväg på sträckan Gävle-Sundsvall-Härnösand-Västeraspby (norr om Kramfors), längs Ostkustbanan och Ådalsbanan. Sträckan Hudiksvall–Sundsvall ska börja byggas först enligt förslaget.

Sträckan har delats in i sex etapper och ordningsföljden har valts för att nå de positiva effekterna så snabbt som möjligt: minskade restider och möjlighet till ökad trafik. Hudiksvall–Sundsvall ger bäst effekt av sex etapper.

Här är etapperna listade i den ordning som de ska byggas enligt förslaget:

  1. Hudiksvall –Sundsvall (inklusive delen genom Hudiksvall)
  2. Timrå-Härnösand
  3. Sundsvall-Timrå
  4. Gävle-Söderhamn
  5. Söderhamn-Hudiksvall (exklusive delen genom Hudiksvall)
  6. Härnösand-Västeraspby (norr om Kramfors)

Kommunstyrelsens vice ordförande Stig Eng är Nordanstigs kommuns representant i styrelsen för bolaget Ostkustbanan 2015 AB. Bolaget arbetar för att påskynda beslutet att bygga en ny järnväg mellan Gävle-Sundsvall-Härnösand.

– Ostkustbanan är vägen in till Norrland och med dubbelspår kommer kapaciteten att mångdubblas för gods- och persontrafiken. Dubbelspår är en av nycklarna för att vi i de norra delarna ska få ta del av utvecklingen i landet. Det är en mycket viktig investering för hela Sverige.

Förslaget skickas på remiss

Förslaget skickas nu på remiss för att förankra prioritetsordningen. När slutredovisningen är klar i slutet av året har Trafikverket ett planeringsunderlag till kommande nationell infrastrukturplan. Regeringen tar sedan beslut om olika sträckor som ska byggas.

Rapporten finns att ladda ner på Trafikverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

För mer information

Stig Eng, kommunstyrelsens vice ordförande

070-397 63 23, stig.eng@nordanstig.se