MENY


Hållplats Vallen i Gnarp byggs om

X-trafik tillgänglighetsanpassar hållplatsen Vallen. Arbetet beräknas ta ett par veckor och hållplatsen får under tiden ett tillfälligt nytt läge.

Arbetet med att tilgänglighetsanpassa hållplatsen inleds på norra sidan av Stationsvägen, läge C och D. En tillfällig hållplats har satts upp, något närmare stationen. Busslinjer som berörs är 29, 30, 32 och 33.

Arbetet påbörjades den 26 maj och beräknas ta två veckor.

Gatubild från ombyggnaden av hållplats Vallen, Gnarp.

Busslinjer som berörs av arbetet är 29, 30, 32 och 33.