MENY


Invasiva växter hotar mångfalden

Sommaren står för dörren, det grönskar och knoppas och vi tillbringar mer tid ute i naturen. Blommor och grönska är vackert, men en del växter bör du hålla koll på. Vissa är man till och med enligt lag skyldig att bekämpa.

Växter som sprider sig och hotar mångfalden i vår natur kallas för invasiva. Att en växt är invasiv innebär att den en gång har blivit introducerad till en plats och sedan kunnat bre ut sig utan något större motstånd.

I Sverige finns en rad invasiva växter där vissa enligt lag måste bekämpas. I Nordanstig är blomsterlupin, jättebalsamin och jätteloka de vanligaste och mest problematiska invasiva växterna.

Se upp med jättelokan som är giftig

Blomsterlupinen är den mest utbredda invasiva växten. Den sprider sig och tränger ut andra arter. Det mest effektiva är att gräva upp hela växten med rot så fort den dyker upp och sedan se till att slå ned eventuella skott under resten av sommaren.

Jätteloka och jättebalsamin är båda växter som enligt lag ska bekämpas. Jättelokan är en av få invasiva växter som kan vara direkt farlig för människor på grund av sin växtsaft. Om växtsaften kommer i kontakt med huden och sedan exponeras för solljus kommer den att ge upphov till brännskador.

Om du har jätteloka eller jättebalsamin på din mark är du skyldig att bekämpa dem.

Blomsterlupin i Hassela. Foto: Trollet Ingelman Åslund