MENY


Det spirar på Lotsen

I återvunna förpackningar av olika slag gror det blomsterfrön och blivande grönsaker. På väggen i odlingshörnan hänger inspirationsteckningar som de boende har skapat och planeringslistor över vad som har såtts och vem som sköter om vad.

Det är Lotsen i Bergsjö, ett boende inom socialpsykiatrin, som har ett stort trädgårdsprojekt på gång.

– Syftet med projektet är inte att producera en massa mat, även om det är en extra bonus, utan tanken är att odlingen ska vara en del i habiliteringen. De fina samtal som uppstår under arbetet kan ibland vara avgörande för individens mående resten av dagen, berättar Anette Sandström som arbetar som habiliteringspersonal på Lotsen och är initiativtagare till projektet.

Dagsformen styr

I vanliga fall är den dagliga verksamheten knuten till aktivitetscentret på Storgatan med second hand och kafé men i dagsläget är det stängt på grund av Covid-19. Istället har man dragit igång odlingsprojektet för att aktivera de boende på hemmaplan.

– Att odla är ett långsiktigt projekt där alla kan delta efter sin egen förmåga. Det är helt frivilligt att vara med och dagsformen hos de boende bestämmer hur mycket de vill och kan göra, säger Anette.

Långsiktiga planer

Victoria, som är en av de boende på Lotsen, visar ivrigt runt utomhus. I dagsläget är gården ganska övergiven med en stor torr gräsmatta och ett fallfärdigt staket men planerna är stora. På en del av gräsmattan planeras ett köksträdgårdsland med potatis, morötter och annat ätbart. Det kommer även odlas i pallkragar och krukor. De allra känsligaste växterna som behöver mycket värme, så som chili och gurka, får bo i ett litet hemsnickrat plastväxthus utefter ena väggen.

”Utegruppen”, som är en daglig verksamhet kopplad till Storgatans aktivitetscenter, är också engagerade i trädgårdsprojektet. De har redan byggt en redskapsbod åt de nya trädgårdsmästarna. Senare kommer de och fixar staket som omger trädgården.

– Tanken är att projektet ska ge positiva upplevelser både i att odla och att ha en vacker utomhusmiljö att vistas i, säger Anette, som även är utbildad inom Grön omsorg till naturhälsopedagog.

Koka soppa på en spik

Odlingsprojektet har en minimal budget. En del av fröerna och några säckar jord är det enda som köpts in. Resten har personalen och de boende ordnat själva. Gödsel i form av hästskit har hämtats hos en i personalgruppen. Redan i vintras började det sparas mjölkkartonger och andra förpackningar som nu används som odlingskärl. Verksamheten samarbetar med återvinningen på Homon där de haft turen att bland annat få ett minidrivhus. Personalen har också engagerat sig och tagit med saker hemifrån.

Då Lotsen har gott om utomhusutrymmen så tar de gärna emot plantor, krukor, pynt och annat som kan vara till nytta i skapandet av en drömträdgård.

– Det är spännande med odlingsprojektet men allt styrs ju av dagsformer, intresse och individuella förutsättningar hos de boende samt möjligheterna vad gäller tid och väder så det är framför allt flexibilitet som gäller i det här projektet. Även om vi har en vision och en målsättning så jobbar vi i den takt som är möjlig. Rom byggdes ju som bekant inte på en dag, säger Anette.

Vi följer utvecklingen i odlingslådorna och återkommer senare i sommar med en lägesrapport.

Anette och Victoria på Lotsen.