MENY


Finns din förening med i Nordanstigs föreningsregister?

Föreningar som inte registrerat sig i det webbaserade föreningsregistret e-serve, riskerar att gå miste om viktig information. Bokning av lokaler och ansökningar om bidrag sker också genom e-serve.

Sedan vi införde e-serve som tjänst för bidragsansökningar och föreningsregister gör vi utskick till föreningar främst genom det systemet. Även information från idrottsförbund, distriktsorganisationer och myndigheter kan komma via e-serve. Det är därför viktigt att föreningar registrerar sig och skapar ett konto.

Bokning av idrottssalar och badhuset

Bokningar av idrottssalar och badhus inför hösten kommer att göras genom e-serve. Mer information om det kommer senare.

Titta i föreningsregistret om din förening finns med

Så här skapar du ett konto och registrerar din förening

Webbaserat system förenklar

Minskad administration gör det enklare och effektivare för både handläggare och föreningar. Föreningen kan själv lägga upp och uppdatera sina uppgifter. Man ansöker om bidrag, får besked om sin ansökan och utbetalning genom e-serve. Registret gör det dessutom lättare att hitta föreningar och kontaktuppgifter då systemet är sökbart.

Bilden visar inloggningssidan till administrationsprogrammet e-serve på en skärm.

För mer information

Andreas Mossnelid, fritidsutvecklare
070-578 31 40, andreas.mosnelid@nordanstig.se