MENY


Nu startar kontroller inför rivning av dammar

Inför rivningen av två kraftverksdammar i Gnarpsån startas nu ett kontrollprogram med bland annat provsänkning av dammarna. Programmet inleds under maj med vattenprovtagning i privata brunnar.

Vi planerar att under nästa år riva Gnarpsåns kraftverksdammar i Gällsta och Milsbro. Syftet är att återskapa den ursprungliga naturmiljön i vattendraget. Att ta bort dammarna kommer sannolikt att orsaka en grundvattensänkning i områdena närmast Gnarpsån.

Gediget kontrollprogram

För att simulera grundvattensänkningens påverkan kommer personal från Nordanstigs Fjärrvärme att under 2020 och 2021 provsänka dammarna. Provtagning av vatten i privata brunnar utförs av vår konsult Tyréns AB innan och under provsänkning, men också efter utrivning av dammarna.

Hela projektet omfattas av ett gediget kontrollprogram för att följa upp och kontrollera projektets påverkan på bland annat byggnader, vattenkvalitet, grundvattennivåer och miljön.

Den första omgången av vattenprovtagning i privata brunnar av konsultföretaget Tyréns kommer att genomföras under den andra halvan av maj 2020 före den planerade grundvattensänkningen. Samma procedur upprepas sedan under provsänkning i maj 2021 och efter rivningen i oktober 2021. Analys av alla prover sker vid ackrediterat laboratorium.

Berörda fastighetsägare rings upp

Berörda fastighetsägare kommer under den här veckan att informeras om kontrollprogrammet via brev. Tyréns kommer också att kontakta berörda fastighetsägare via telefon för att avtala tid för provtagning. Provtagning kommer i första hand att ske dagtid, men även kvällstid om det behövs.

Med anledning av den pågående coronapandemin har Tyréns vidtagit särskilda åtgärder.

  • De miljötekniker som tar vattenprov kommer att hålla avstånd och bära andningsskydd.
  • Personal som upplevt något av sjukdomssymptomen för Covid-19 under de senaste två veckorna innan tiden för provtagning, kommer inte att tillåtas genomföra arbetet och ersätts av annan personal.
  • Fastighetsägare kommer kort inpå provtagningstillfället kontaktas för att kontrollera att han eller hon inte har symptom på covid-19.

Läs mer om utrivning av kraftverksdammar

Läs om vårt fiske- och vattenvårdsarbete

För frågor om vattenprovtagningen
Jorunn Falkenhaug, miljötekniker, Tyréns
072-214 47 64, jorunn.falkenhaug@tyrens.se

För allmänna frågor om projektet
Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef tillväxt och service
0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se

Bild på en försiktigt strömmande å.

Gnarpsån nedströms Milsbro kraftverk.