MENY


Inget Miljömålspris – positivt att bli nominerad

Idag delades Naturvårdsverkets Miljömålspris 2020 i kategorin Uthållighet och långsiktighet ut till Friluftsfrämjandet. Nordanstigs kommun var tillsammans med Klippans kommun och Tranås Energi en av tre nominerade kandidater. Trots att det inte blev något pris ser kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg positivt på att Naturvårdsverket uppmärksammat arbetet med vattenvårdande åtgärder.

Miljömålspriset instiftades av Naturvårdsverket för att uppmärksamma och belöna ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå Sveriges miljömål. Juryn består av representanter från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor, med Naturvårdsverkets generaldirektör, Björn Risinger som ordförande. Priset delades ut första gången 2019.

– Det är mycket värt för ett projekt som pågår under lång tid att få positiv uppmärksamhet. Nomineringen visar att andra myndigheter ser vikten av vårt arbete, att det är ett prioriterat område, säger Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande och ordförande i Styrgruppen för fiskevård.

Nordanstigs kommun var nominerad tillsammans med Klippans kommun som driver ett projekt i Rönne å för fria vandringsvägar och Tranås Energi som byggt faunapassager som öppnat upp en sträcka som varit stängd i 100 år. De vattenvårdande åtgärder i Nordanstig som uppmärksammades genom nomineringen var arbetet med att undanröja vandringshinder och återställa naturliga vattenförhållanden vilket gynnar bland annat arter som utter, flodpärlmussla, ål, öring och harr.

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
073-041 67 81, ola.wigg@nordanstig.se