MENY


Förändringar i Ung i Nordanstig- och Ung i Gävleborg-korten

Skolresekorten Ung i Nordanstig och Ung i Gävleborg förändras från och med höstterminen 2020. Möjligheten för gymnasieelever att resa över hela länet försvinner och för elever i högstadiet begränsas resande till Nordanstigs kommun.

Korten har de senaste åren gett alla våra elever i årskurserna 7–9 möjlighet att, förutom resa till och från skolan, även resa inom länet på kvällar, helger och under lov. Gymnasieleverna har kunnat resa på samma sätt, men under hela dygnet. Ung i Nordanstig-korten upphör att gälla 30 juni och innebär att resor inte att kan göras under sommarlovet.

Möjligt att komplettera

Inför skolstarten i höst kommer ett nytt skolresekort att skickas hem. För högstadieelever – även de som valt en skola utanför kommunen – gäller kortet för resor med buss alla dagar under hela dygnet inom Nordanstigs kommun. Elever vid Bromangymnasiet i Hudiksvall och Hudikgymnasiet kan resa med buss och X-tåg inom både Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner. De som vill kan själva komplettera skolresekortet med ett fritidstillägg för resa i hela länet. Tillägget görs på ett separat kort och kan inte tankas in på Ung i Nordanstig-korten.

Kort och info ut innan skolstarten

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur möjligheterna till kollektivt resande för kommunens högstadie- och gymnasielever kan utvecklas åren framöver.

Det nya skolresekortet kommer tillsammans med mer information att skickas ut i god tid innan skolstarten i augusti till de elever som är berättigade till skolskjuts.

Gymnasielever som går på andra skolor än Bromangymnasiet och Hudikgymnasiet påverkas inte av förändringarna. Även de eleverna kommer att få ett nytt kort utskickat.

Läs mer om skolskjuts i Nordanstig

Xtrafiks busskort för resor

För mer information

Christina Myhrer, skolskjutshandläggare, Åk 7–9
0652-361 70, christina.myhrer@nordanstig.se

Susanne Thunell, handläggare, gymnasiet
010-454 12 38, susanne.thunell@hufb.se