MENY


7,7 miljoner plus i årsbokslutet för 2019

Högre skatteintäkter och lägre kostnader än budgeterat för personal och pensioner bidrar till det positiva resultatet.

Bokslutet för 2019 visar ett resultat på plus 7,7 miljoner kronor, vilket är i nivå med den budget som sattes. Men skillnaderna i utfall är stora mellan verksamheterna, där Vård och omsorg och Social omsorg fortfarande kämpar för att hålla sina budgetar. Tillsammans gick de två verksamheterna back förra året med nästan 30 miljoner kronor jämfört med budget.

Under året kom signaler om ett kommande stort underskott för Vård och omsorg. Nordanstig, som redan har en av Sveriges högsta kostnader för hemtjänst, visade vid halvårsprognosen ett förväntat underskott på 23 miljoner kronor. Åtgärden blev att lägga över hemtjänsten i Gnarp och Bergsjö på privata utförare. Tillsammans med bland annat förändringar i biståndsbedömningen kommer åtgärden på sikt att bidra till lägre kostnader och en effektivare verksamhet.

24 trygghetslägenheter på gång

Under året färdigställdes 13 trygghetslägenheter i Hagängsgårdens lokaler som snabbt hyrdes ut. Trygghetsboende är en viktig pusselbit i arbetet med att effektivisera hemtjänst och hemsjukvård. Ytterligare elva lägenheter ska inrättas i samma lokaler, varav åtta redan påbörjats.

Även Social omsorg dras med underskott, men verksamhetens budgetavvikelse har minskat avsevärt jämfört med året innan och landar 2019 på minus 6,3 miljoner kronor. Under året har hanteringen av försörjningsstöd automatiserats vilket frigör resurser till det viktiga förebyggande arbetet. Tillsammans med Arbetsmarknadsenheten har också ett arbete för att bryta långvarigt försörjningsstöd inletts.

Lägga projekt på is

Allmän återhållsamhet beordrades även under 2019. Stab, Samhällsutveckling och kommunikation och Teknik och hållbarhet kan snabbare än de mjuka verksamheterna ställa om, till exempel genom att lägga projekt på is för att hålla igen kostnader. Genom att tidigt bromsa har de tre verksamheterna en sammanlagd positiv avvikelse på 12,8 miljoner kronor.

– Det kan tyckas vara en bra sak, men är i själva verket allvarligt. De verksamheterna är de som ska stå för den utveckling vi så väl behöver åren framöver, säger kommunstyrelsens ordförande, Ola Wigg.

Ökade skatteintäkter

Utbildningsverksamheten vände ett miljonminus för två år sedan till ett plus på en miljon kronor. Resultatet för kommunens samlade verksamheter blev minus 15,7 miljoner.

Att resultatet nu blir positivt beror framför allt på ökade skatte- och finansiella intäkter och statsbidrag och på att personal- och pensionskostnader blev lägre än budgeterat. Även hyresintäkter av engångskaraktär har bidragit.

"En eloge till personalen"

– Det är klart att resultatet hade kunnat varit bättre, men vi håller oss på rätt sida. Det är mycket tack vare vår duktiga personal som förstått och tagit till sig vad som krävts för att nå ett plusresultat, säger Stig Eng, kommunstyrelsens vice ordförande.

Även om vård- och omsorgsverksamheterna fortfarande har prövningar framför sig tror både Ola Wigg och Stig Eng att förutsättningarna finns för att nå balans de kommande åren. Dialoger har startat för att effektivisera omsorgen. I det arbetet har personalen varit högst delaktiga, och Ola och Stig vill skicka en extra eloge för deras insats.

Bilden visar ett vardagsrum med en grå soffa och ett vitt bord. På bordet finns en vas med blommor och bredvid står två ljusstakar med tända ljus.

På Hagängsgården byggdes 13 nya trygghetslägenheter under 2019 och ytterligare åtta påbörjades.

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsen ordförande
073-041 67 81, ola.wigg@nordanstig.se

Stig Eng, kommunstyrelsens vice ordförande
070-397 63 23, stig.eng@nordanstig.se