MENY


Å kvarn i Jättendal – både produktion och kulturhistoria

Å kvarn i Jättendal har en maskinpark från 1880-talet och är fortfarande i drift. Klas-Göran Engberg är sjätte generationens mjölnare i kvarnen som han äger tillsammans med sin fru Ingmarie. Dottern Elin Enander är också engagerad i verksamheten. I början av mars kom förtroendevalda politiker och tjänstepersoner från kommunen på besök.

Klas-Göran och Elin visade runt bland vals- och stenkvarnar, mjölsikt och andra sinnrika maskiner vid besöket. Å kvarn har både ett industri- och kulturhistoriskt värde tack vare den gamla maskinparken och att den ägts av samma familj i generationer. Vattnet i Åbäcken var tidigare kvarnens energikälla, men idag köps den el som driver anläggningen. 

Spannmål från närområdet till kvarnen

Lokalt omhändertagande av spannmål har varit den dominerande verksamheten här. År 2019 rensades 15 ton spannmål åt de lokala bönderna och cirka 800 kilo vete och korn maldes till olika slags mjöler och gryner, men det finns kapacitet för att producera betydligt mer. Elins man Thomas har lärt sig att hantera kvarnens olika maskiner, så successionsordningen är säkrad.

Både mjölnare och finsnickare

Förutom mjölnare är Klas-Göran snickare. Den eftertraktade Jättendalssparken produceras för fullt i hans snickeri tillsammans med möbler och inredning. Fågelholkar finns också i sortimentet.

I kvarnen finns en större möteslokal som även används som galleri och till utställningar. Förr var den ett väntrum för dem som skulle få sin spannmål mald. Nu väntar den på att bli upptäckt av fler som behöver utrymme för aktiviteter.

Jag hoppas på en renässans för kvarnen och tror på en kombination av mjölproduktion och besöksnäring, säger Elin.

Samarbetsprojekt för lokala producenter

Förutom kvarnen i Jättendal har familjen sin bas i Gnarp där de odlar grönsaker som de också förädlar en del av. Elin är aktiv i den ideella föreningen Omställningsnätverket som utbildar, uppmuntrar och stöttar lokala omställningsinitiativ i Sverige. Hon har också tagit initiativ till ett samarbetsprojekt för lokala producenter för att nå ut med information till närområdets konsumenter. Projektet är i linje med den nationella livsmedelsstrategin och nu har kommunen tagit över som projektägare. Näringslivsenheten har sökt projektmedel hos Jordbruksverket för att finansiera en fortsättning.

Vid besöket handlade samtalet också om kommunens ekonomi, kompetensförsörjning och framtiden för landsbygdskommunerna. Elin är förutom odlare även miljökonsult i Sundsvall.

  Jag tycker att Nordanstig ska marknadsföra sina vackra miljöer med gott om odlingsbar mark. En självförsörjande kommun med avseende på livsmedel, i alla fall basvaror, vore attraktivt och värdefullt. Och tänk om man kunde introducera odling på skolschemat.

Vid besöket deltog Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande, Stig Eng, kommunstyrelsens vice ordförande, Hans-Åke Oxelhöjd, chef för Tillväxt och service, Johan Ringmar, energi- och klimatrådgivare, Elisabeth Lindberg, Arbetsförmedlingen och Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare.

Två generationer som tillsammans driver Å kvarn: Klas-Göran Engberg och dottern Elin Enander.

För mer information

Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare
070-392 12 60, ingeli.gagner@nordanstig.se