MENY


Agenda 2030: Mål 9 – Hållbar industri och infrastruktur

Världens ledare har kommit överens om 17 Globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Så här ska vi och världen arbeta för de Globala målen och för Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta de framtida utmaningar som människor och planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga prövningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan effektivisera resursanvändningen och göra den mer jämlik. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Kommuner, landsting och regioner investerar mycket pengar i infrastruktur genom ansvaret för system för vatten och avlopp samt kollektivtrafik. Nordanstigs kommun ansvarar genom Norrhälsinge miljökontor för tillsyn av vissa verksamheter, vilket kan bidra till hållbar utveckling av näringsliv samt offentligt finansierade verksamheter.

Läs mer om Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här är Agenda 2030

För mer information

Anna Heijbel, miljö- och klimatstrateg

0652-362 84, anna.hesselgren-heijbel@nordanstig.se