MENY


Ny tidplan för granskning av vägplan för E4

Det finns mycket att ta hänsyn till i projektet E4 Kongberget-Gnarp och det är viktigt att alla steg genomförs på rätt sätt. Trafikverket har sett under årets första tertial att tidplanen för vägplanens granskning inte håller. Den måste därför flyttas fram till våren 2021.

Den främsta orsaken till tidsförskjutningen är att Trafikverket behöver mer tid för projektering och framtagande av miljökonsekvensbeskrivningen. Den ska därefter på remiss till Länsstyrelsen, vilket beräknas kunna ske hösten 2020.

Med start i april fortsätter Trafikverket med arkeologiska undersökningar i fält, fördjupade geotekniska undersökningar och analyser under vår och sommar. Förskjutningen i tid innebär att vägplanen beräknas vara fastställd och vinna laga kraft våren 2023. Därefter kan man gå vidare under förutsättning att ett byggstartsbeslut meddelas från regeringen.

Läs mer om projektet på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.