MENY


Agenda 2030: Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor

Världens ledare har kommit överens om 17 Globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Så här ska vi och världen arbeta för de Globala målen och för Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

I dag har majoriteten av världens arbetstagare osäkra anställningar med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkring. Under de kommande 20 åren kommer den globala arbetskraften att öka med 800 miljoner människor vilket kräver stora insatser för att skapa nya jobb som också är hållbara för människa och miljö.

Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar alla.

Nordanstigs kommun skapar arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det sker i samverkan med bland annat Arbetsförmedlingen och näringslivet. Då kommunen till viss del ansvarar för vuxenutbildningen bidrar det till att fler människor kan hitta arbete.

Läs mer om Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här är Agenda 2030