MENY


Allt nöjdare avfallskunder

Hälsinglands kommuner genomför vartannat år en kundenkät för att ta reda på vad kunderna tycker om avfallshanteringen. Den senaste undersökningen som gjordes i januari visar på en mycket högre nöjdhetsgrad jämfört med 2017. Nöjdhetsgraden har ökat från 39 till 64 procent.

Ökningen innebär att Nordanstig hamnar på andra plats i mätningen. En stor förbättring som Jimmy Nilsson, chef för Avfall och återvinning, gläds åt. Enkäten skickades till 300 slumpvist utvalda kunder i avfallshanteringens register. Enkätsvaren var anonyma och svarsfrekvensen 68 procent.

– Det faktum att vi var längst ner på listan i Hälsingland 2017 men nu är på andra plats är ett kvitto på att de förändringar vi genomfört är bra. Nu kommer vi fortsätta utveckla verksamheten mot uppsatta mål. Kraven ökar ständigt på hur vi och alla andra renhållare i landet ska hantera avfallet.

Återvinningscentralerna får höga betyg

Besökarna på återvinningscentralerna är mycket nöjda med både öppettider och service från personalen på plats. Fler uppskattar också att det är rent och snyggt på återvinningscentralen.

– Tidigare var det bara 38 procent som tyckte att det var rent och snyggt på våra återvinningscentraler. Nu vid den senaste mätningen var siffran 62 procent och det är vi mycket stolta över, säger Jimmy Nilsson. Under nästan ett års tid har vi gjort ett uppstädningsarbete på våra återvinningscentraler.

Ny entreprenör för avfallstransporter mellan återvinningscentralerna

Från och med den 1 april kommer en ny entreprenör att sköta transporterna av avfall från Hassela återvinningscentral till Homons återvinningscentral. Det är familjeföretaget A-E Åkeri AB i Bergsjö som ska transportera trä, metall, deponi och restavfall på avrop. Under högsäsong blir det transporter varje vecka.

A-E Åkeri AB har fyra bilar, sysselsätter tio personer och tankar sina fordon med fossilfritt bränsle. Avtalet som tecknats sträcker sig från 1 april 2020 till och med 31 mars 2023 med möjlighet till två års förlängning.

Besökarna på återvinningscentralerna är mycket nöjda med både öppettider och service från personalen.

Till vänster Jimmy Nilsson, chef för Avfall och återvinning, till höger Thomas Ahlgren, delägare i A-E Åkeri AB som från 1 april kommer att sköta transporterna av avfall från Hassela återvinningscentral till Homons återvinningscentral.

För mer information

Jimmy Nilsson, chef Avfall och återvinning
0652-362 26, jimmy nilsson@nordanstig.se