MENY

2020-03-18

Information till företagare om covid-19

Företag riskerar att drabbas hårt av coronaviruset och covid-19. Just nu görs en hel del från regering och myndigheter för att lindra effekterna. Här har vi listat några av de åtgärder som nu genomförs eller planeras.

Coronaviruset och covid-19 ger stora effekter på vårt samhälle. Regeringar och myndigheter över hela världen vidtar åtgärder för att skydda äldre och svaga. Näringslivet påverkas både direkt och indirekt. På verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du som företagsledare hålla dig uppdaterad om de åtgärder som görs för att om möjligt lindra effekterna för företag.

Läs bland annat om:

 • Anstånd med betalning av skatt
 • Stöd vid korttidspermittering
 • Finansiellt stöd från Riksbanken
 • Statligt stöd för sjuklönekostnader
 • Karensavdraget slopas tillfälligt
 • Förslag om tillfälligt avskaffat läkarintyg
 • Smittbärarpenning
 • Planeringsstöd för bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster
 • Begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar
 • Utrikesdepartementet avråder från att resa utomlands
 • Övrig information från myndigheter - Här finns mer information om det nya coronaviruset och covid-19. Till exempel om hur dina anställda kan skyddas från smitta samt vanliga frågor och svar.
 • Information på samlingssidan om coronaviruset och covid- 19 på Arbetsmiljöverkets webbplats för dig som är arbetsgivare

Håll dig också informerad om vad som händer i Nordanstig genom nordanstig.se Länk till annan webbplats. och kommunens facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Näringslivskontoret har tagit telefonkontakt med några företag i Nordanstig för att genom stickprov stämma av läget. Det fortsätter vi med. Välkommen att själv kontakt med oss och berätta hur det går och vilka utmaningar ni har nu. Förhoppningsvis kan vi hjälpas åt att lösa några situationer.

Näringslivsenheten kommer inte att genomföra några företagsbesök under rådande läge.

För mer information

Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare
070-392 12 60, ingeli.gagner@nordanstig.se