MENY

2020-03-17

Det här gäller för elev och personal i skola och förskola

Skolan är en samlingspunkt där det är viktigt att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Vi har alla ansvar att följa de uppmaningar som våra myndigheter går ut med. Nedan finns information framtagen av Folkhälsomyndigheten och Skolverket.

Regeringen meddelade på tisdagen att all undervisning i gymnasieskolor, vuxenutbildning och högskolor från och med onsdag 18 mars ska bedrivas på distans. Samtidigt meddelades att förberedelser för att även stänga grundskolor pågår om det skulle bli nödvändigt för att hindra smittspridning.

Gå till skolan – om du är frisk

I väntan på andra direktiv fortsätter Nordanstigs kommun att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation som i dagsläget säger att friska personer, personal och elever, kan gå till skolan om de känner sig helt friska.

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk, och oavsett om man varit på resa eller inte.

Elev som blir sjuk under dagen

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen ska kontakta elevens vårdnadshavare och bedöma om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

Alla uppmanas också att hålla en god handhygien; tvätta händerna ofta med varmt vatten och tvål. Handsprit kan användas där tvål och vatten saknas.

Folkhälsomyndighetens råd om covid-19 till skolor och förskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här tvättar du dina händer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här är det nya Coronaviruset/Covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Det upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Covid-19 ger ett eller flera av följande symtom: torrhosta, feber och andningsbesvär och påminner om influensa. Symtomen kan likna en vanlig förkylning och de flesta blir lindrigt sjuka, men en del får svårare besvär som lunginflammation. Symtomen kommer oftast två till fem dagar efter att man har smittats. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

Allmänna tips för att undvika smittspridning

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk eller hängig.
  • Hosta eller nys i armvecket eller i en engångsnäsduk.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
  • Undvik att röra vid ansikte och ögon.

Information och kontaktvägar för dig som har frågor om coronaviruset

För mer information

Namn, titel
telefonummer, mejladress