MENY

2020-03-16

Våra familjecentraler håller stängt tillsvidare

Familjecentralerna i Bergsjö och Harmånger hålls stängda från och med måndag 16 mars. Orsaken är en rekommendation från Smittskydd Gävleborg att mötesplatser i anslutning till vårdlokaler stängs.

Region Gävleborgs smittskyddsläkare uppmanar mötesplatser i länet – som till exempel öppna förskolor – att stänga om de finns i samma lokaler som vårdverksamheter. Kommunens ledningsgrupp har därför beslutat att stänga familjecentralerna i Bergsjö och Harmånger från och med måndag 16 mars.

Rekommendationen från Smittskydd Gävleborg är att hålla stängt tills pandemin orsakad av coronaviruset anses avslutad i Sverige.

Skydda äldre och sjuka

Smittskyddet rekommenderar också ett omedelbart och generellt besöksförbud vid länets kommuners särskilda boenden, vilket i Nordanstig redan genomförts, liksom vid våra LSS-boenden.

Åtgärderna syftar till att skydda dem som löper de största riskerna för coronaviruset och sjukdomen covid-19 – våra äldre och sjuka.

Undvik sociala kontakter

Boenden för personer över 65 år bör enligt dagens rekommendation också omfattas av besöksrestriktionerna. Om besöksförbud kan införas vid våra två trygghetsboenden, som är privata hyreslägenheter, är i nuläget oklart.

Under tiden vill vi hänvisa till Folkhälsomyndighetens rekommendation att den som har hosta, feber, andningssvårigheter eller andra förkylningsliknande symtom ska undvika sociala kontakter i allmänhet, och kontakter med äldre och sjuka i synnerhet.

Det här är det nya Coronaviruset/Covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Det upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Covid-19 ger ett eller flera av följande symtom: torrhosta, feber och andningsbesvär och påminner om influensa. Symtomen kan likna en vanlig förkylning och de flesta blir lindrigt sjuka, men en del får svårare besvär som lunginflammation. Symtomen kommer oftast två till fem dagar efter att man har smittats. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

Allmänna tips för att undvika smittspridning

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk eller hängig.
  • Hosta eller nys i armvecket eller i en engångsnäsduk.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
  • Undvik att röra vid ansikte och ögon.

Information och kontaktvägar för dig som har frågor om coronaviruset

För mer information

Kristina Berglund, tf. kommunchef

0652-368 22, kristina.berglund@nordanstig.se