MENY

2020-03-16

Elever och personal på Bromangymnasiet uppmanas stanna hemma

Smittskyddsläkaren uppmanar samtliga elever och personal vid Bromangymnasiet i Hudiksvalls kommun att hålla sig hemma. Hudiksvalls kommun har beslutat att hålla skolan stängd.

Uppmaningen, som berör drygt 1 400 elever och 200 anställda, skickades från Gävleborgs smittskyddsläkare i dag måndag den 16 mars. Bakgrunden är att en person som vistats på skolan under perioden 9–12 mars visat sig ha sjukdomen covid-19. Det finns risk att personen kan ha smittat andra.

"Mest adekvata åtgärden"

– Det är inte främst risken för svår sjukdom hos dem som vistats i lokalerna som är skälet till denna uppmaning. Skälet är att förhindra lokal smittspridning i Hudiksvalls kommun, säger Region Gävleborgs smittskyddsläkare Signar Mäkitalo.

Om en enskild person inte följer denna skyddsplikt kan smittskyddsläkaren besluta om karantän enligt smittskyddslagen.

– I det här fallet har jag gjort bedömningen att denna uppmaning är den mest adekvata åtgärden, säger Signar Mäkitalo. Det har skett efter diskussion med Folkhälsomyndigheten.

"Träffa inte andra personer"

Uppmaningen gäller under 14 dagar från och med 16 mars. Andra personer som bor med de direkt berörda, till exempel syskon och föräldrar, omfattas inte av smittskyddsläkarens uppmaning.

– Däremot är min rekommendation att om det finns möjlighet att bo så att hushållskontakter inte utsätts för smittrisk så bör den möjligheten utnyttjas. För att iaktta skyddsplikten i smittskyddslagen är det också lämpligt att den enskilde inte träffar andra personer än de som finns i hushållet, säger Signar Mäkitalo.

– Vi står i nära dialog med smittskyddsläkaren. I och med hans uppmaning till elever och personal på Bromangymnasiet har vi fattat beslut att stänga skolan i samråd med honom. Nu jobbar vi för högtryck för att få det att fungera praktiskt. Intentionen är att vi ska ha någon typ av undervisning under den här tiden utifrån de lösningar regeringen öppnat upp för, säger Bengt Friberg, kommundirektör Hudiksvalls kommun.

För mer information

Eva Fors, utbildningschef
0652-362 22, eva.fors@nordanstig.se