MENY

2020-03-06

Corona: Normal beredskap, men skärpt planering

Med anledning av Covid-19 och coronaviruset som drabbat länder som Kina, Sydkorea, Iran och delar av norra Italien, träffas kommunens krisledning regelbundet sedan några veckor tillbaka. Normal beredskap upprätthålls samtidigt som vår pandemiplanering ses över.

UPPDATERAD 2020-03-10 En viktig del är personalplanering för våra samhällsviktiga funktioner för den händelse vi skulle få spridning av Covid-19 i någon av våra verksamheter. Folkhälsomyndigheten ändrade på tisdagen sin bedömning för risken för spridning inom Sverige till mycket hög.

Krisledningsgruppen samverkar med Länsstyrelsen Gävleborg och regionens smittskydd som är länk mellan kommun och de statliga myndigheterna. Vi deltar också i länsstyrelsens regelbundna samverkanskonferenser. Länsstyrelsen deltar i sin tur i de nationella konferenser som hålls regelbundet.

"Följer utvecklingen noggrant"

– I dagsläget ser vi ingen anledning att gå upp i så kallat stabsläge. Vi följer utvecklingen noggrant och de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten och Region Gävleborgs smittskydd, säger tillförordnad kommunchef, Kristina Berglund.

Internt och i kommunens allmänna lokaler lyfts vikten av en god handhygien genom affischering, men också genom information på nordanstig.se och i våra sociala medier. Återkommande information lämnas på vår webbplats och i kommunens sociala kanaler med hänvisning till framför allt 1177, Smittskydd Gävleborg och Folkhälsomyndighetens sida om Covid-19 som uppdateras ständigt.

Var uppmärksam på hosta och feber

Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och smittskyddet är fortsatt att personer som rest i riskområdena ska vara uppmärksamma på symptom som hosta, andningssvårigheter och feber och i sådana fall kontakta 1177 Vårdguiden via telefon. Denna information lämnas också genom affischering i kommunens lokaler och på ett flertal språk.

Medarbetare och elever som rest i riskområden, men som inte har symtom, ska arbeta eller gå i skolan som vanligt.

Smittskydd Gävleborg rekommenderar nu att personer som rest i riskområden och som har symtom inte ska besöka särskilda boenden. Istället ska 1177 Vårdguiden kontaktas. De gör i sin tur en bedömning om provtagning bör ske. Symtomfria personer däremot kan besöka boenden även om de rest i riskområden.

"Sprider myndigheternas information"

Kommunens chefer har fått information om hur arbetsgivaren ställer sig till medarbetare som misstänks vara smittad av coronaviruset. Medarbetare informeras bland annat genom kommunens intranät. Informationen bygger på rekommendationerna från Sveriges kommuner och regioner, SKR.

– Vi känner att vår planering är god och att våra insatser i det här läget främst är att hålla organisationen uppdaterad och att hjälpa till att sprida myndigheternas information, säger Kristina Berglund.

Länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter:

Nationellt är Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning. Myndigheten har också en lista med frågor, svar och råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ansvarig för smittskyddsfrågor och har nära samarbete med Vårdhygien, Infektionskliniken NUS och Klinisk mikrobiologi. Vårdguiden 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart man vänder sig vid symptom.

UD har information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns på plats i smittdrabbade områden i världen.

EU:s smittskyddsmyndighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (European Center for Disease Prevention and Control) och Världshälsoorganisationen WHO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har information om utbrottet på engelska (information in English).

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13 för att få svar på dina frågor.