MENY

Agenda 2030: Mål 7 – hållbar energi för alla

Världens ledare har kommit överens om 17 Globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Så här ska vi och världen arbeta för de Globala målen och för Hållbar energi till alla.

Tillgång till en hållbar, tillförlitlig och förnybar energi samt bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför i dag såsom fattigdom, klimatförändringar och tillväxt. En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040. En stor andel av våra utsläpp av växthusgaser kommer från fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare för varje dag. Genom att förändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi möjliggöra tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.

Nordanstigs kommun är en stor energianvändare, men även en energiproducent och arbetet med energieffektiviseringar i våra fastigheter och lokaler pågår ständigt. 2018 producerade vi 821 MWh vattenkraft, solel samt solvärme. Målet är att i framtiden utöka andelen egenproducerad energi. Under 2019 installerade vi ytterligare 260 kvadratmeter ny solpanel på våra fastigheter med en effekt på 44 kWp.

I år startar också ett projekt för klimat- och energieffektivisering av kommunens samtliga byggnader och bostäder. Satsningen omfattar 157 miljoner kronor i hela kommunkoncernen, inklusive allmännyttan.

Här kan du läsa mer om arbetet för hållbar energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här är Agenda 2030

Montörer sätter solpaneler på ett tak.

Två av kommunhusets tak fick solpaneler under förra året.

För mer information

Anna Heijbel, miljö- och klimatstrateg

0652-362 84, anna.hesselgren-heijbel@nordanstig.se