MENY


Agenda 2030: Mål 6 – Rent vatten och sanitet

Världens ledare har kommit överens om 17 Globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Så här ska vi och världen arbeta för de Globala målen och för rent vatten.

Vatten är en förutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder. Vatten kan också fungera som enande kraft som stärker samarbete och skapar lösningar för fred.

En av tre personer lever i dag utan tillgång till grundläggande sanitet, vilket orsakar sjukdom och skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom. Det är ofta kvinnor och flickor som ansvarar för familjens vattenförsörjning, vilket kan leda till minskade möjligheter att arbeta och missade skoldagar.

Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för människors hälsa och utveckling.

Nordanstigs kommun har ansvar för tillgången till dricksvatten och avlopp genom samarbetet i MittSverige Vatten och Avfall AB. Det ansvaret regleras i flera lagar såsom miljöbalken, brottsbalken med flera. Trots att vi i Nordanstig har en mycket god vattenkvalitet behövs ständiga förbättringar och arbete för att minska föreningar och bland annat övergödning i sjöar och vattendrag.

Här kan du läsa mer om arbetet för rent vatten och sanitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här är Agenda 2030

För mer information

Anna Hesselgren Heijbel, miljö- och klimatstrateg

0652-362 84, anna.hesselgren-heijbel@nordanstig.se