MENY


Fullmäktige klubbade storinvestering i arbetsmiljön

Med en investering på 157 miljoner kronor ska inomhus- och arbetsmiljön bli bättre för alla som vistas i kommunens lokaler. Fullmäktige klubbade på måndagen jätteinvesteringen som också kapar kostnader.

Årets första kommunfullmäktige handlade inte bara om vatten- och fiskevård. En annan viktig punkt var den om kommunen ska ta nästa steg i ett arbete att energieffektivisera kommunkoncernens alla byggnader.

Under förra året genomförde entreprenören Caverion en grundlig energianalys av byggnader och kommunägda bostäder. I början av februari i år beslutade kommunstyrelsen att gå vidare och genomföra effektiviseringarna. Nu var det kommunfullmäktiges tur att slutligt godkänna investeringen, vilket de också gjorde.

Enighet över partigränserna

Arbetena börjar redan i vår och ska vara slutförda 2023 till en sammanlagd kostnad av 157 miljoner kronor, där Nordanstigs Bostäder AB står för 69 miljoner. Måndagskvällens beslut omfattade kommunens egna fastigheter och att ta upp ett lån på 88 miljoner kronor. Investeringen är den enskilt största som gjorts i kommunen på år och dag.

Kommunfullmäktiges samtliga partier var helt överens om vikten av åtgärderna och förslaget klubbades med total enighet över partigränserna.

Återbetalningsgaranti

Projektet finansieras med de besparingar i driftskostnader som åtgärderna innebär. Avtalet med Caverion innehåller också en prestandagaranti. Om de besparingar i driftskostnad som utlovats inte håller ska leverantören återbetala mellanskillnaden mot den kalkylerade besparingen.

Även om låga driftskostnader är viktiga är projektet i första hand en åtgärd för en bättre arbetsmiljö och för att nå kommunens miljömål.

Kommunfullmäktige beslutade också att från år 2019 till 2020 överföra knappt 22 miljoner kronor i investeringsmedel som inte nyttjades. Den totala investeringsvolymen för 2020 är nu drygt 52 miljoner kronor.

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare

0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se