MENY


Kommunfullmäktige (KF) sammanträder, måndag 24 februari 2020 kl. 18 i Bergsjö

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och du är välkommen som åhörare eller att titta på vår webbsändning.

Ordförandeklubban i kommunfullmäktige

Tid och plats

Sammanträdet börjar kl 18.00 i kulturhuset Bergsjögården, som ligger på Södra Vägen 4 i Bergsjö

Kvällens ärenden​

Fullmäktige tar upp bland annat följande ärenden

  • Information om Nordanstigs fiske- och vattenvårdsprojekt
  • genomförande av det energibestparande projektet EPC (Energy performans contracting)
  • justering av taxor för tillsyn inom miljöbalkens område, räddningstjänst samt alkohol och tobak.

För mer information kontakta

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se