MENY


Information om fiske- och vattenvård på kommunfullmäktige

Den första punkten på kommunfullmäktiges sammanträde på måndag den 24 februari 2020 blir information om fiske- och vattenvård. Informationen börjar klockan 18.00. Redan nu kan du ställa frågor om fiske- och vattenvård via länken nedan.

Fyra talare kommer att belysa olika aspekter av fiske- och vattenvård

 • Vilka krav ställer dagens lagstiftning?
  Hans Sjöberg, Länsstyrelsen Gävleborg
 • Hur mår ekosystemen – hur ser det ut idag och varför är miljöanpassningar viktiga?
  Anders Bruks, Vatten Bruks AB
 • Finansiering av miljöanpassningar
  Christer Borg, Älvräddarnas Samorganisation
 • Värdet av småskalig vattenkraft och hur den vandrande fiskens behov kan tillgodoses utan att riva kraftverk
  Thomas Sandberg, styrelseordförande i Svensk Vattenkraftförening

För mer information

Andreas Johasson, teknik- och miljöhandläggare