MENY


Agenda 2030: Mål 5 – Jämställdhet

Världens ledare har kommit överens om 17 Globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Så här ska vi och världen arbeta för de Globala målen och för Jämställdhet.

Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Att avskaffa alla former av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet, utan också avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential. Det har bevisats att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

I Nordanstigs kommuns uppdrag ingår att erbjuda alla medborgare en likvärdig service. Som politiskt styrd organisation, arbetsgivare och leverantör av välfärdstjänster har kommunen en viktig roll för att alla ska få lika makt. Kommunen är en stor arbetsgivare, drygt 700 människor arbetar i kommunens olika verksamheter vilket innebär att kommunens arbete betyder mycket för hur jämställdheten i arbetslivet utvecklas i Sverige.

Här kan du läsa mer om arbetet för Jämställdhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här är Agenda 2030

För mer information

Christin Hübenette, BRÅ-, hälso- och ANDT-strateg
0652-362 14