MENY


Nu påbörjas ombyggnaden av Arthur Engbergskolan

Arbetet med att bygga om Arthur Engbergskolan i Hassela så att förskolan kan flytta in är igång. Lokalerna beräknas vara klara för inflyttning i januari 2021.

Idén att flytta in förskolan i Arthur Engbergskolan har diskuterats i flera år, men ett problem har varit att hitta en bra lösning eftersom entréplan ligger en trappa upp.

- Genom att göra en ny entré till förskolan på baksidan av skolan kan nivåskillnaden på marken utnyttjas så att entréplan blir i markplan. Då slipper de minsta barnen springa i trappor, säger Thomaz Nordh som är fastighetsstrateg. F–6 får ett helt nytt kapprum vid nuvarande entré.

Lokalerna har utformats tillsammans med verksamheten

Lokalerna har utformats tillsammans med förskola, skola och fritids för att lokallösningen ska bli så bra som möjligt.

Genom att förskola och skola kommer att finnas i samma byggnad ger det möjligheter att samordna personal för förskolan och fritidshemmet. Det ger en stabilare bemanning och för vårdnadshavare med barn både i skolan och i förskolan kommer det att bli smidigt att hämta och lämna på samma ställe.

Den nya lokallösningen gör också att kost- och städverksamheten kan effektivisera sitt arbete.

En ny entré kommer att byggas på norra sidan av skolbyggnaden. Illustration: FE Arkitekter AB.

Nu är området inhägnat och arbetet med att bygga om på Arthur Engbergskolan ska påbörjas.

För mer information

Thomaz Nordh, fastighetsstrateg

0652-362 07, thomaz.nordh@nordanstig.se