MENY


Kultursnack – nu tar vi nästa steg

Arbetet med att ta fram en kulturplan för vår kommun fortsätter. Under hösten hölls sex Kultursnacksmöten på lika många orter. Totalt deltog 80 personer och hela 476 synpunkter kom in.

Sedan 2016 finns det ett kulturråd för att hantera kulturfrågorna i kommunen och den 1 januari i år bildades en kultur- och fritidsenhet. Tidigare har det inte funnits någon utarbetad kulturplan, något som varit ett starkt önskemål från kulturrådet för att arbetet för kulturen och med kulturlivet ska få en tydligare inriktning. Med en kulturplan tydliggörs vilka satsningar som behöver göras på både kort och lång sikt.

Barbro Björklund är kultursamordnare och berättar att det blivit tydligt på kultursnacksträffarna att det finns ett behov av mötesplatser och samordning av kulturfrågor.

- Det finns önskemål om mötesplatser för kulturarbetare, till exempel en kulturverkstad med en utställningslokal. Samlad marknadsföring och kontinuerliga träffar kring kultur är andra önskemål. Det har också framkommit att det finns både kommuninvånare och kulturarbetare som upplever att kommunens politiker och tjänstemän inte alltid ser eller förstår värdet av ett rikt kulturliv.

Möten och webbenkät

Nu fortsätter arbetet med att samla in synpunkter om kulturen. Träffar är inbokade med bibliotek, studieförbund, pensionärsråd, konstnärer, musiker, rektorer med flera. Till och med den 31 mars finns det möjlighet att svara på frågor om vad kultur är via en enkät här på webbplatsen.

- Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att svara på enkäten, säger Barbro Björklund. Med fler synpunkter får vi en bredare bild och i slutänden en bättre kulturplan. Tanken är ju att kulturplanen ska visa hur vi vill arbeta med och främja kulturen i vår kommun.

Första utkast av kulturplanen i slutet av maj

I slutet av maj ska det finns ett första utkast på kulturplanen och den 27 maj bjuds alla intresserade in till ett möte för att ta del av den.

- Då finns chansen att komma med ytterligare synpunkter, säger Barbro Björklund. Tid och plats för mötet meddelar vi senare.

Målet är att kulturplanen ska fastställas av kommunfullmäktige under hösten.

Tavla av konstnären Gunnar Greiber (född 1919, död 2011).

Detalj, konstverk av Gunnar Greiber

För mer information

Barbro Björklund, kultursamordnare