MENY


Många nya tankar och idéer på dialogmöte om Bergsjö centrum

I onsdags hölls det första dialogmötet i processen med att ta fram en ny helhetsplanering för Bergsjö centrum. Engagemanget var stort bland deltagarna.

Runt 50 personer kom på mötet och både positiva och negativa åsikter lyftes fram.

- Flera delade med sig av nya tankar och det tycker vi är jättekul, säger Douglas Helsing, stadsarkitekt. Nu kommer vi att sammanställa alla synpunkter och jobba vidare med dem i den fortsatta processen.

Douglas Helsing har en uppmaning till alla som inte hade möjlighet att komma på mötet:

- Vi vill uppmuntra dem som inte kunde delta att höra av sig med tankar och idéer till oss! Samtidigt vill vi också tacka alla som var på det första mötet för det positiva engagemanget.


Vision för Bergsjös nya centrum – två kvarter mitt i samhällets hjärta

Vi planerar Bergsjös nya centrum – två kvarter mitt i samhällets hjärta. Ett tydligt centrum utformat med hög arkitektonisk kvalitet och varsamhet om befintliga värden stärker Bergsjös identitet. De nya kvarteren kopplar samman skolan med ett framtida bostadsområde.

Bostäder, kontor, verksamhetslokaler och ett torg skapar en viktig mötesplats för alla. Här är kopplingen till resecentrum viktig och livgivande. Torget ska vara en plats med rum för såväl aktiva inslag och kultur som för det rofyllda och med koppling till natur. Allt med en intim rumslig inramning.

Nya Bergsjö centrum är en plats som Bergsjöborna deltagit i utformningen av och är stolta över.

Läs mer på nordanstig.se/bergsjocentrum

Engagemanget var stort bland deltagarna på dialogmötet.

För mer information

Douglas Helsing, stadsarkitekt

0652-367 43, douglas.helsing@nordanstig.se