MENY


Agenda 2030: Mål 4 – God utbildning för alla

Världens ledare har kommit överens om 17 Globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Så här ska vi och världen arbeta för de Globala målen och för en God utbildning för alla.

Utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa – varav två tredjedelar är kvinnor. Utbildningssystemet måste möta människors behov under hela livet . Alla människors lika möjlighet till livslångt lärande gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för välstånd och för alla att bidra till ett hållbart samhälle.

I Sverige är kommunerna ansvariga för stora delar av utbildningen genom förskola, skola och vuxenutbildning. Skolan i Nordanstig, tillsammans med våra insatser för föräldrastöd och barnavårdscentraler, bidrar till målet om att alla ska ha tillgång till en inkluderande och likvärdig utbildning.

Här kan du läsa mer om arbetet för en God utbildning för alla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här är Agenda 2030

För mer information

Christin Hübenette, BRÅ-, hälso- och ANDT-strateg
0652-362 14