MENY


Sök projekt- och visionsbidrag senast 15 mars

Projektbidrag och visionsbidrag kan sökas av ideella och ekonomiska föreningar med verksamhet i Nordanstig. Senast den 15 mars 2020 ska ansökan vara inskickad.

Projektbidrag söks för projekt och aktiviteter med kostnader upp till 100 000 kronor och visionsbidrag när kostnaderna överstiger 100 000 kronor. Föreningen som söker ska ha en verksamhet som verkar för demokrati och jämlikhet och mot missbruk av alkohol, tobak och övriga droger.

2020 har kommunstyrelsen beslutat att prioritera följande områden för båda bidragsformerna:

  • Barn och unga
  • Uppväxling av medel
  • Utveckling av föreningens verksamhet och/eller bygden
  • Medborgarnyttiga aktiviteter
  • Folkhälsan

Beslut om projekt- och visionsbidragsansökningar fattas av kommunstyrelsen under sammanträdet i maj.

nordanstig.se/foreningsbidrag kan du läsa om fler bidrag som riktar sig till ideella och ekonomiska föreningar.

För mer information

Helena Havela, administratör
0652-360 15, helena.havela@nordanstig.se


nordanstig.se/foreningsbidrag Länk till annan webbplats.